Meningitída

Úvod

Meningitída je zápal mozgových blán, ochranných obalov mozgu a miechy. Môže byť spôsobená rôznymi patogénmi, vrátane baktérií, vírusov, húb a parazitov. Meningitída je závažné ochorenie, ktoré môže viesť k trvalým následkom, a v niektorých prípadoch aj k smrti.

Etiológia

Najčastejšími príčinami meningitídy sú:

 • Bakteriálne meningitída: Najčastejšie baktérie, ktoré spôsobujú meningitídu, sú Neisseria meningitidis (meningokok), Streptococcus pneumoniae a Haemophilus influenzae. Bakteriálna meningitída je lekársky núdzový stav a vyžaduje si okamžitú liečbu antibiotikami.
 • Vírusová meningitída: Vírusová meningitída je najčastejším typom meningitídy. Zvyčajne je menej závažná ako bakteriálna meningitída a často sa vyrieši sama. Najčastejšími vírusmi, ktoré spôsobujú vírusovú meningitídu, sú enterovírusy, herpes vírusy a vírus mumpsu.
 • Plesňová meningitída: Plesňová meningitída je zriedkavá, ale môže byť život ohrozujúca. Zvyčajne sa vyskytuje u ľudí so slabým imunitným systémom.
 • Parazitárna meningitída: Parazitárna meningitída je veľmi zriedkavá. Zvyčajne sa vyskytuje u ľudí, ktorí cestujú do tropických a subtropických oblastí.

Príznaky

Príznaky meningitídy sa môžu líšiť v závislosti od príčiny ochorenia. Medzi najčastejšie príznaky patria:

 • Horúčka
 • Bolesť hlavy
 • Stuhnutosť šije
 • Nevoľnosť a zvracanie
 • Zmätenosť
 • Ospalosť
 • Svetloplachosť
 • Vyrážka (u niektorých typov meningitídy)

Diagnostika

Diagnóza meningitídy sa zvyčajne stanoví na základe klinických príznakov a lumbálnej punkcie. Lumbálna punkcia je zákrok, pri ktorom sa ihla zavedie do chrbtovej kosti a odoberie sa vzorka mozgovomiechového moku. Mozgovomiechový mok sa potom vyšetrí na prítomnosť patogénov.

Liečba

Liečba meningitídy závisí od príčiny ochorenia. Bakteriálna meningitída sa lieči antibiotikami. Vírusová meningitída sa zvyčajne lieči symptomaticky, s liekmi na zmiernenie horúčky a bolesti. Plesňová meningitída sa lieči antimykotikami. Parazitárna meningitída sa lieči antiparazitikami.

Prevencia

Existuje niekoľko vakcín, ktoré môžu pomôcť predchádzať meningitíde. Vakcína proti meningokokovej meningitíde je dostupná pre deti a dospievajúcich. Vakcína proti pneumokokovej meningitíde je dostupná pre deti, dospelých so zvýšeným rizikom a ľudí so slabým imunitným systémom. Vakcína proti mumpsu, ktorá môže pomôcť predchádzať vírusovej meningitíde spôsobenej vírusom mumpsu, je súčasťou bežnej detskej vakcíny.

Prognóza

Prognóza meningitídy závisí od príčiny ochorenia, veku a celkového zdravotného stavu pacienta. Bakteriálna meningitída môže byť život ohrozujúca, aj keď sa lieči antibiotikami. Vírusová meningitída sa zvyčajne vyrieši sama, ale u niektorých ľudí môže viesť k trvalým následkom. Plesňová meningitída a parazitárna meningitída môžu byť život ohrozujúce, aj keď sa liečia liekmi.

Komplikácie

Meningitída môže viesť k rôznym komplikáciám, vrátane:

 • Strata sluchu
 • Zrakové problémy
 • Záchvaty
 • Škody na mozgu
 • Smrť

Liečba (rozšírené pojednanie)

 • Bakteriálna meningitída: Liečba bakteriálnej meningitídy je intravenóznou antibiotickou terapiou s čo najskoršou identifikáciou zodpovedného patogénu a jeho citlivosti na antibiotiká. Základná liečba často zahŕňa širokospektrálne antibiotiká, ktoré sa neskôr upravia na cielenú liečbu podľa výsledkov kultivácie a testov citlivosti. Cortikosteroidy sa môžu používať na zníženie rizika zápalu mozgu a opuchu.
 • Vírusová meningitída: Liečba vírusovej meningitídy je zvyčajne symptomatická a podporná. Lieky proti bolesti a horúčke môžu pomôcť zmierniť nepohodlie pacienta. Odporúčaný je aj dostatočný príjem tekutín a pokoj na lôžku. V niektorých prípadoch vírusovej meningitídy, ako je herpesová encefalitída, môžu byť potrebné antivirotiká.
 • Plesňová meningitída: Plesňová meningitída sa lieči antimykotikami, ktoré sa zvyčajne podávajú intravenózne dlhodobo (typicky týždne až mesiace) kvôli prechodu liekov do mozgovomiechového moku a centrálneho nervového systému.
 • Parazitárna meningitída: Liečba parazitárnej meningitídy závisí od konkrétneho parazita. Používajú sa rôzne antiparazitiká podľa identifikovaného pôvodcu.

Dlhodobá starostlivosť

Pacienti, ktorí prekonali meningitídu, môžu potrebovať dlhodobú starostlivosť v závislosti od závažnosti ochorenia a prípadných pretrvávajúcich následkov. Neurologické vyšetrenia môžu byť potrebné na monitorovanie kognitívnych funkcií a iných neurologických deficitov. Rehabilitačná terapia môže pomôcť zlepšiť problémy s motorikou, rečou alebo inými telesnými funkciami.

Výskum

Výskum meningitídy sa zameriava na vývoj nových diagnostických testov, zlepšenie liečebných postupov a vývoj nových vakcín na prevenciu ďalších typov meningitídy.

Vírusová meningitída

Meningitídy spôsobené vírusmi majú často dvojfázový priebeh. Po nakazení vírusom pacient prekoná prvú fázu ochorenia, ktorá pripomína pokojne chrípku alebo bežné prechladnutie. Vírus sa však v tele stále množí a následne prepukne v plnej sile v druhej fáze už s klasickými príznakmi meningeálneho syndrómu. Medzi oboma fázami môže byť niekoľkodenná latentná fáza choroby, keď človek nepociťuje vôbec žiadne problémy.

Vírusovým meningitídam chýba typický príznak spočívajúci vo vzniku kožných petechií. Tiež oneskorenie medzi nákazou a plným prejavom príznakov sťažuje odhalenie vírusových zápalov mozgových blán. O to dôležitejšie je hľadať súvislosť medzi nedávno prekonanými infekciami alebo okolnosťami, ktoré mohli mať v minulých týždňoch vplyv na zdravie:

 • Nemal som prisatého kliešťa? Zdržiaval som sa nedávno v prírode ?
 • Nevšimol som si pri sebe v poslednom čase nejaké vyrážky?
 • Nemal som v poslednej dobe opar?
 • Neprerobil som v poslednej dobe prechladnutie?
 • Ktoré štáty som v poslednej dobe navštívil?
 • Aká je moja anamnéza z hľadiska rizikového sexuálneho správania?

Vírusové meningitídy sú častejšie ako bakteriálne. Oproti bakteriálnym prebiehajú vírusové zápaly mozgových blán miernejšie. To však neznamená, že nejde o veľmi závažné infekcie. Aj v prípade vírusového pôvodu môže zanechať zápal mozgových blán trvalé následky a pri ťažkom priebehu skončiť smrťou.

Bakteriálny zápal mozgových blán

Bakteriálne meningitídy sú veľmi závažné infekcie. Priebeh je veľmi rýchly a vyžaduje okamžitú lekársku pomoc. Aj napriek včasnému zahájeniu liečby meningitídy však môžu niektoré prípady končiť smrteľne. Niekedy u vyliečených pacientov po prekonaní hnisavého zápalu mozgových blán následky v podobe porúch spánkunervových obrn, poškodenie sluchu alebo zraku nevratne pretrvávajú do konca života. Časté sú tiež silné bolesti hlavy, ktoré vyliečený pacient pociťuje ešte dlho po dokončení liečby

Hnisavé meningitídy môžu vyvolať rôzne baktérie. U novorodencov, ktorí nemajú takú odolnú hematoencefalickú bariéru chrániacu mozog, môže ísť o baktérie Escherichia coli (E. coli), Klebsiella alebo Haemophilus influenzae. Haemofily sú tiež pôvodcami detských meningitíd. Najčastejší pôvodcovia zápalov mozgových blán – pneumokoky a meningokoky – sú obvyklými pôvodcami meningitíd vo všetkých vekových kategóriách vrátane dospelých.

Meningokoková meningitída

Meningokoky sú baktérie Neisseria meningitidis. Táto baktéria sa prenáša kvapôčkami vzduchom alebo bozkávaním. Na prenos je totiž potrebný blízky kontakt. Zákernosť meningokokov tkvie v tom, že niekoľko percent ľudí (v SR sa hodnota odhaduje na 10 %) v populácii sú jej bezpríznakoví nosiči. Meningokoky sú u nich teda na slizniciach, ale nevyvolávajú žiadne ochorenie. Na prepuknutie choroby sú náchylné deti a mladí ľudia do 30 rokov, aktívni aj pasívni fajčiari alebo ľudia oslabení stresom a vyčerpaním.

Neisseriou je 15 druhov tzv. sérotypov. Najbežnejšia je Neisseria meningitidis séroskupiny B, ďalej sa často vyskytujú skupiny A, C, X, W, Y. 

Meningitický pás

S meningokokovou meningitídou sa dá stretnúť kdekoľvek na svete, zdrojom nákazy sú totiž chorí pacienti, ale aj bezpríznakoví bacilonosiči. Napriek tomu v niektorých oblastiach sveta je riziko nákazy výrazne väčšie. Najvyšší počet meningokokových zápalov mozgových blán postihuje naprieč kontinentom od východu na západ oblasti strednej Afriky. Zatiaľ čo v Európskych štátoch sa počty chorých na 100 000 pacientov pohybujú v jednotkách ročne, v týchto oblastiach Afriky ide až o jednotky tisíc na 100 000 obyvateľov! Z tohto dôvody sa o týchto oblastiach niekedy hovorí ako o „meningitickom páse.”

Pneumokoková meningitída

Pneumokoky alebo Streptokoky pneumoniae sú pomerne bežné baktérie. U mnohých ľudí sa bežne nachádza na sliznici dýchacích ciest a nevyvolávajú žiadne príznaky chorôb. U detí sa „premorenosť“ pneumokokmi odhaduje dokonca medzi 20 – 40 %. Pokiaľ dôjde k rozvoju invazívnej pneumokokovej infekcie a baktérie preniknú do krvi, mozgovomiechového moku, stredného ucha alebo do pľúc, dochádza k rozvoju vážnych ochorení – septikémia, zápal mozgových blán, zápal stredného ucha, zápal pľúc.

Prevencia meningitíd

Je možné zápalom mozgových blán predchádzať? Ochranu poskytuje v prípade niektorých pôvodcov meningitídy očkovanie:

 • Očkovanie proti pneumokokom – patrí medzi nepovinné očkovania hradená deťom do 7 mesiacov veku, rizikovým pacientom (porucha funkcie sleziny, imunodeficiencie) a ľuďom starších ako 65 rokov.
 • Očkovanie proti meningokokom – vakcína proti meningokokom môže byť zameraná proti najčastejšiemu sérotypu B alebo ako tetravalentná vakcína proti Neisseriám A, C, W, Y. Tieto dva typy vakcín je možné kombinovať a zaistiť tak ochranu proti nákaze týmito typmi meningokokov súčasne. Hradené sú tieto vakcíny deťom do jedného resp. dvoch rokov veku a dospievajúcim medzi 14 a 15 rokmi. Očkovanie na meningokoky sa odporúča aj pri cestovaní do destinácií so zvýšeným výskytom tohto ochorenia.

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde – ide o nepovinné očkovanie, na ktoré zdravotné poisťovne často prispievajú svojim klientom v rámci benefitných programov. Kliešťovej encefalitíde sa venujeme podrobne v samostatnom článku:

Prejsť na článok ,,Kliešťová encefalitída“

Popri očkovaní nejde zabúdať ani na bežné hygienické zásady na prevenciu infekčných chorôb – správne umývanie rúk a vyhýbanie sa kontaktu s chorými osobami. Dôležitou ochrannou líniou je aj vaša vlastná imunita, o ktorú sa treba starať po celý rok.

Nezabúdajte svoje zdravie chrániť aj pri cestovaní a pred návštevou exotických destinácií si zistite všetky informácie o odporúčanom cestovateľskom očkovaní pre danú lokalitu. Ale ani pri pobyte na záhrade alebo na chalupe nezabúdajte na svoje zdravie a chráňte sa pred kliešťami.


ZDROJE

 • Zánět mozkových blan (meningitida). nzip[online]. [cit. 2024-01-19]. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/817-zanet-mozkovych-blan-meningitida
 • Invazivní meningokoková onemocnění (IMO). nzip[online]. [cit. 2024-01-19]. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/47-meningokokove-onemocneni
 • Pneumokoková onemocnění. nzip[online]. [cit. 2024-01-19]. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/48-pneumokokova-onemocneni
 • Meningitida. Lékaři bez hranic [online]. [cit. 2024-01-19]. Dostupné z: https://www.lekari-bez-hranic.cz/meningitida
 • SKURÁK, Michal; CHRDLE, Aleš. Aseptické neuroinfekce. Neurologie Pro Praxi, 2021, 22.4.
 • Meningococcal Disease.Centres for Disease Control and Prevention [online]. [cit. 2024-01-19]. Dostupné z: https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2024/infections-diseases/meningococcal-disease

Ochrana pred kliešťami a hmyzom